Το 2011 ήταν και οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά δύσκολο έτος. Η Greenpeace μας θυμίζει το 2ο