Συναυλία Συμπαράστασης στον Αγώνα των Εργαζομένων στον Τύπο